Max Engblom

De va du som fick mig att få upp ögonen för vad man kan göra med pengar. Hur man kan investera i fastigheter och andra passiva inkomster och se hur kapitalet växer, du gjorde mig helt enkelt intresserad av de som kommer förändra mitt liv om några år 🙂
De är jag evigt tacksam för!